Svářečská škola

Garantujeme praktické vyškolení Vašich zaměstnanců na patřičné úrovni.


Nabízíme Vám odborné vyškolení svářečů, páječů a operátorů ve všech metodách dle normy ČSN 050705; ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5; ČSN EN ISO 13585; ČSN EN ISO 14732
 • Zaškolovací kurzy pro zaškolené pracovníky v trvání 2 – 3dny pro všechny metody svařování včetně dělení materiálu plamenem a plazmou (podle ČSN EN 05 0705) – termíny dle dohody
 • Základní kurzy svařování ve všech metodách svařování (podle ČSN EN 05 0705), doba trvání 4 týdny
 • Zaškolovací kurzy a základní kurzy svařování plastů (podle ČSN EN 05 0705) a kurzy Evropských svářečů termoplastů (EPW) dle ČSN EN 13 067
 • Přípravné kurzy svařování pro zkoušky podle ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-2 až 5, pro všechny technologie svařování a materiálové postupy
 • Doplňkové kurzy a zkoušky svářečů betonářských ocelí na základě požadavků
 • Přípravné kurzy a zkoušky svářečských operátorů ve firmách podle ČSN EN 14732
 • Kurzy pro evropské svářeče podle dokumentů EWF s vystavením Diplomu Evropského svářeče pro metody 111, 311, 141, 131 a 135
 • Příprava zkoušky svářečů plynových zařízení ve stísněných podmínkách (v souladu s normou ČSN EN 12 732)
 • Příprava a zkoušky svářečů pro tlaková zařízení
 • Přezkušování svářečů se základními a dělnickými kurzy podle ČSN EN 05 0705
 • Kurzy pájení podle ČSN EN 13 585
 • Přípravné kurzy svářečů pro zkoušky podle DIN EN 287-1 ve spolupráci s TESYDO, s. r. o., Brno
 • Přezkušování svářečů se zkouškami podle ČSN EN 287-1 až 6, ČSN EN ISO 9606-1 až 5 v termínech
  podle dohody

 

TERMÍNY PRO ROK 2017

Termíny základních kurzů (dle ČSN EN 05 0705) a přípravných kurzů pro zkoušky dle ČSN EN ISO 9606

09. 01. – 03. 02. 2017

06. 02. – 03. 03. 2017

06. 03. – 31. 03. 2017

03. 04. – 03. 05. 2017

02. 05. – 30. 05. 2017

29. 05. – 23. 06. 2017

26. 06. – 25. 07. 2017

24. 07. – 15. 09. 2017

21. 08. – 15. 09. 2017

18. 09. – 16. 10. 2017

16. 10. – 10. 11. 2017

13. 11. – 11. 12. 2017

Termíny přezkušování svářečů a zaškolených pracovníků (dle ČSN 05 0705)

13. 01. 2017

10. 02. 2017

17. 03. 2017

07. 04. 2017

12. 05. 2017

09. 06. 2017

14. 07. 2017

11. 08. 2017

08. 09. 2017

06. 10. 2017

10. 11. 2017

08. 12. 2017

Termíny lze upravit dle Vašich časových možností