Kurzy pro vyšší svářečský personál

ŠKOLA WELDING s. r. o. je autorizovaným výukovým střediskem (ATB) České svářečské společnosti ANB. Na základě této akreditace pořádáme:

  • Kurzy pro vyšší svářečský personál dle směrnic EWF, IIW a TP CWS ANB
  • Odborné semináře pro pracovníky svářečského provozu
  • Doškolovací kurzy pro instruktory svařování

Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr

Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr

Profil absolventa


Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování.

Přihláška 


Informace o kurzu IWE_2021

 

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog

Profil absolventa


Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů.

Přihláška


Informace o kurzu IWT_2021

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog - cestou praxe

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog - cestou praxe

Profil absolventa


Měli byste zájem o získání certifikátu svářečského technologa IWT/EWT a nesplňujete přístupové podmínky? Pak je pro Vás určená cesta praxe nebo-li „Cesta karierního rozvoje“
Touto cestou je možné vést kariérní cestu od IWS/EWS do IWT/EWT.

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů.

Přihláška 


Informace o kurzu IWT-cestou praxe_2021

 

Mezinárodní/ Evropský svářečský specialista

Mezinárodní/ Evropský svářečský specialista

Profil absolventa


Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent způsobilý koordinovat činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a kvalitu svarů. U malých a středních firem působí svářečští specialisté jako plnohodnotný svářečský dozor, ve velkých firmách jsou spojením mezi svářečským inženýrem a jednotlivými pracovišti.

 

Ke stažení


Informace o kurzu IWS_2021

Přihláška IWS 2021

Mezinárodní/ Evropský svářečský praktik

Mezinárodní/ Evropský svářečský praktik

Profil absolventa


Pracovníci s kvalifikací „Mezinárodní/ Evropský svářečský praktik“ jsou schopni řešit problémy při svařování přímo na pracovišti. V případě doškolení a obdržení certifikátu „Instruktor svařování“ jsou připraveni vést výuku ve svářečských školách.

 

Ke stažení


Informace o kurzu IWP_2021

Přihláška_IWP_2021

Instruktor svařování

Instruktor svařování

Pravidelné periodické doškolení nutné pro výkon funkce Instruktor (učitel) svařování ve svářečské škole. Platnost certifikátu je 3 roky.

 

Ke stažení


Instruktor_svařování_Doškolovák_2021

Přihláška_DOŠKOLOVÁK_2021