Svářečská škola s tradicí již od roku 1925.

ŠKOLA WELDING s. r. o. je pokračovatelem společnosti ŠKODA WELDING a patří mezi přední instituce v České republice zajišťující komplexní služby v oblasti školení svářečů, vzdělávání svářečů a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

Svářečská škola, která patří mezi členy sdružení Česká svářečská společnost ANB a členy Hospodářské komory České republiky, oslavila již 90 let od svého založení a dnes je největší institucí svého druhu v České republice co do počtu vychovávaných svářečů i školených technologií. V nově vybavených učebnách realizujeme také přípravu a zkoušky svářečů pro svařování plastů.

Svařování je rozšířeno prakticky v celém spektru strojírenské výroby a v mnoha firmách zaujímá dominantní postavení. Problematika svařování je fenomén, který prochází celým průřezem výrobní organizace a je nutné ho chápat jako komplexní problém, na jehož řešení se musí podílet prakticky všichni pracovníci organizace.

Pracovníci ve svařování jsou jedni z mála, u kterých žádá zákazník dokladování úrovně a platnosti jejich kvalifikace, a tím je dána i nutnost jejich periodického doškolování a přezkušování. Tato skutečnost vyžaduje, aby dodavatel vytvořil a udržoval postupy ke zjišťování potřeb přípravy pracovníků, jejichž činnost má vliv na jakost. Způsobilost pracovníků, kteří jsou pověřeni plnit specifické úkoly, musí být přiznána podle požadavků na základě příslušného vzdělání, přípravy a zkušenosti.

 

Nabízíme Vám odborné vyškolení svářečů, páječů a operátorů ve všech metodách dle normy ČSN 05 0705; ČSN EN 287-1, 6; ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5; ČSN EN ISO 13585; ČSN EN ISO 14732. 

Zajišťujeme přípravu a periodické přezkušování svářečů v objektu umístěném v bývalém areálu ŠKODA, a. s., v Plzni-Doudlevcích. Moderní vybavení, hygienické prostředí a instruktoři s velkou praxí jsou zárukou, že školení svářečů probíhají na vysoké úrovni.

Svářečská škola – kurzy svařování

Nabízíme Vám odborné vyškolení svářečů, páječů a operátorů ve všech metodách dle norem:

  • ČSN 05 0705
  • ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
  • ČSN EN ISO 13585
  • ČSN EN ISO 14732

ATB – Vzdělávání vyššího svářečského personálu

Na základě udělené akreditace CWS ANB pořádáme kurzy vyššího svářečského personálu:

  • Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr
  • Mezinárodní/Evropský svářečský technolog
  • Mezinárodní/Evropský svářečský specialista
  • Mezinárodní/Evropský svářečský praktik

Zkušební organizace č. 14

Realizujeme zkoušky svářečů v systému CWS ANB (Česká svářečská společnost ANB). Provádíme závěrečné zkoušky svářečů a operátorů podle platných norem. Zkoušky provádíme ve svářečských školách nebo přímo ve firmách. Vystavujeme svářečské průkazy, osvědčení, certifikáty svářečů apod. včetně jejich duplikátů.

Připravíme Vás na certifikaci

Pomáháme se zavedením systému jakosti 3834, vč. kompletní přípravy zákazníka na certifikaci.

NDT – výukové středisko

Jsme školícím střediskem pro akreditovaného certifikačního orgánu TESYDO COP.

Zajišťujeme školení, zkoušky, vystavení certifikátu, osobního razítka a průkazu.

Inspekční orgán

Kvalifikujeme postupy pájení BPQR a postupy svařování WPQR.