Jsme školícím střediskem akreditovaného certifikačního orgánu TESYDO COP.

 

Osvědčení

Školení a certifikace pracovníků VT, PT dle ČSN EN ISO 9712, s přímým přístupem pro stupeň 2, výrobkový sektor w (svary)

 

Obsah školení

 • Všeobecná část – místo kontroly ve výrobním procesu, přehled NDT metod,  technologie svařování, požadavky na jakost svařování, základní a přídavný materiál, kontrolní a svářečský personál, vybavení pracovišť pro kontrolu, WPS, WPQR
 • Odborná část – vady ve svarech a jejich příčiny, klasifikace vad a stupně jakosti, značení svarů na výkresech, zpracování protokolů, metrologie a měřidla
 • Praktická cvičení – cvičení na zkušebních vzorcích, používání měřidel, zpracování instrukce a zkušebního protokolu
 • Závěrečný test a praktické ověření znalostí 
Výstup školení

Osvědčení o absolvování přípravného kurzu pro vizuální kontrolu podle ČSN EN ISO 9712, stupeň 2 

 

Kvalifikační zkoušky pro stupeň 2
 • Obecná zkouška – 30 otázek formou testu pro žádané metody
 • Specifická zkouška – 20 otázek formou testu pro žádané metody
 • Praktická zkouška – provedení NDT  na 2 ks. zkušebních vzorků pro žádané metody

navržení písemné instrukce pro stupeň 1, pro žádané metody 

 

Výstup úspěšné zkoušky

Zástupce certifikačního orgánu pro certifikaci osob TESYDO-COP akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024

 

Zkušební komisař

Certifikát pracovníka pro požadované metody, osobní razítko pracovníka

 

Cena

 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT – 15 500,- Kč + 21% DPH
 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro PT – 15 500,- Kč + 21% DPH
 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT+PT – 28 700,- Kč + 21% DPH

 

V případě účasti více uchazečů z jedné organizace, se cena dalšího uchazeče snižuje o 1000,- Kč.

V ceně je zahrnuto školení, zkouška, vystavení certifikátu, osobního razítka a průkazu.

 

Zaškolení pracovníků VT, PT

Obsah školení

 • Všeobecná část – požadavky na jakost svařování, základní a přídavný materiál,  vybavení pracovišť pro kontrolu, WPS, WPQR,  vady ve svarech a jejich příčiny, klasifikace vad a stupně jakosti, značení svarů na výkresech, zpracování protokolů, metrologie a měřidla
 • Praktická cvičení – cvičení na zkušebních vzorcích, používání měřidel
 • Závěrečný test a praktické ověření znalostí

 

Výstup školení

Osvědčení o absolvování kurzu

 

Cena

 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT – 4 500 Kč + 21% DPH
 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro PT – 4 600,- Kč + 21% DPH
 • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT+PT – 6 900,- Kč + 21% DPH

 

V případě účasti více uchazečů z jedné organizace se cena dalšího uchazeče snižuje o 500,- Kč.

V ceně je zahrnuto školení, zkouška, vystavení certifikátu, osobního razítka a průkazu.

 

 

Termíny školení:

 • VT – Level II:

  18.11. -20.11.2020, 23.11-24.11. 2020

  Závěrečná zkouška:  30.11.2020

 • PT – Level II:

  18.11. 2020, 24.11-26.11. 2020

  Závěrečná zkouška: 30.11.2020

 • Zaškolení VT, PT:

  VT : 18.11. a 23.11.2020

  PT : 18.11. a 26.11.2020