Kurzy pro vyšší svářečský personál

ŠKOLA WELDING s. r. o. je autorizovaným výukovým střediskem (ATB) České svářečské společnosti ANB. Na základě této akreditace pořádáme:

 • Kurzy pro vyšší svářečský personál dle směrnic EWF, IIW a TP CWS ANB
 • Odborné semináře pro pracovníky svářečského provozu
 • Doškolovací kurzy pro instruktory svařování
Mezinárodní/ evropský svářečský inženýr IWE/ EWE

Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování.

Profil absolventa

Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování. Podle normy ČSN EN ISO 14 731 je kvalifikován pro funkci svářečský dozor.

 

Profil absolventa

Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

 

Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.  Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod
a exkurzí ve vybraných závodech.

 

Výstupní dokument

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“

 

Závěrečné zkoušky

Probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, jehož výsledky se absolvent dozví na konci prvního dne, přistupuje absolvent na ústní pohovor před zkušební komisí, který probíhá druhý den.

Termín konání závěrečných zkoušek si frekventanti volí sami, většinou v intervalu 2 – 3 týdnů
po ukončení kurzu.

 

Rozvrh hodin

Intenzivní forma výuky probíhá 8 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut.

 

Termín konání

18. 09. – 24. 11. 2017

 

00

dní


00

hodin


00

minut


00

seconds


Cena kurzu
 • Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek)……………………………….. 54.900,00 Kč
 • Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský)…………………………………………………………… 8.100,00 Kč

 

Mezinárodní/ evropský svářečský technolog IWT/ EWT

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů.

Profil absolventa

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů. Podle normy ČSN EN ISO 14 731 je kvalifikován pro funkci svářečský dozor.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu

Maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

 

Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.  Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod
a exkurzí ve vybraných závodech.

 

Výstupní dokument

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“

 

Závěrečné zkoušky

Probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, jehož výsledky se absolvent dozví na konci prvního dne, přistupuje absolvent na ústní pohovor před zkušební komisí, který probíhá druhý den.

Termín konání závěrečných zkoušek si frekventanti volí sami, většinou v intervalu 2 – 3 týdnů
po ukončení kurzu.

 

Rozvrh hodin

Intenzivní forma výuky probíhá 8 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut.

 

Termín konání

18. 09. – 10. 11. 2017

 

00

dní


00

hodin


00

minut


00

seconds


18. 09. – 10. 11. 2017

 

Cena kurzu
 • Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek)……………………………….. 43.900,00 Kč
 • Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský)…………………………………………………………… 7.100,00 Kč

 Mezinárodní/ evropský svářečský specialista IWS/ EWS

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent způsobilý koordinovat činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a kvalitu svarů

Profil absolventa

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent způsobilý koordinovat činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a kvalitu svarů. U malých a středních firem působí svářečští specialisté jako plnohodnotný svářečský dozor, ve velkých firmách jsou spojením mezi svářečským inženýrem a jednotlivými pracovišti.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu

Maturita ze střední školy nebo výuční list z technického oboru (praxe v oboru).

 

Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.  Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod
a exkurzí ve vybraných závodech.

 

Výstupní dokument

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“

 

Závěrečné zkoušky

Probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, jehož výsledky se absolvent dozví na konci prvního dne, přistupuje absolvent na ústní pohovor před zkušební komisí, který probíhá druhý den.

Termín konání závěrečných zkoušek si frekventanti volí sami, většinou v intervalu 2 – 3 týdnů
po ukončení kurzu.

 

Rozvrh hodin

Intenzivní forma výuky probíhá 5 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut.

 

Termín konání

06. 11. – 08. 12. 2017

 

00

dní


00

hodin


00

minut


00

seconds


Cena kurzu
 • Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek)……………………………….. 38.000,00 Kč
 • Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský)…………………………………………………………… 5.300,00 Kč

 

Mezinárodní/ evropský svářečský praktik IWP/ EWP

 

 

Profil absolventa

Pracovníci s kvalifikací IWP/ EWP jsou schopni řešit problémy při svařování na pracovišti. V případě doškolení a obdržení certifikátu „Instruktor svařování“ jsou připraveni vést výuku ve svářečských školách.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu

Pro přístup do kurzu IWP je nutné, aby účastnící byli zruční při praktickém svařování a měli zkušenosti jako svářeč v průmyslu (svářečské škole). Kurz je určený pro zlepšení teoretických a praktických dovedností. Uchazeč musí mít střední odborné učiliště a 2 roky praxe, min. věk 21let, musí vlastnit certifikát dle EN ISO 9606 v poloze H-L045 ss nb v jedné z hlavních metod svařování.

 

Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.  Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod
a exkurzí ve vybraných závodech.

 

Výstupní dokument

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský praktik“ a „Evropský svářečský praktik“

 

Závěrečné zkoušky

Probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, jehož výsledky se absolvent dozví na konci prvního dne, přistupuje absolvent na ústní pohovor před zkušební komisí, který probíhá druhý den.

Termín konání závěrečných zkoušek si frekventanti volí sami, většinou v intervalu 2 – 3 týdnů
po ukončení kurzu.

 

Rozvrh hodin

Intenzivní forma výuky probíhá 5 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut.

 

Termín konání

06. 11. – 08. 12. 2017

 

00

dní


00

hodin


00

minut


00

seconds


Cena kurzu
 • Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek)……………………………….. 36.800,00 Kč
 • Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský)…………………………………………………………… 5.300,00 Kč

 

Instruktor svařování

Pro získání certifikátu je nutná kvalifikace svářeče nejméně ve dvou metodách svařování, věk alespoň 24let,

absolvování kurzu pedagogického minima. Cena doškolení a vystavení certifikátu je ve výši 6.200,00 Kč.

 

Instruktor svařování (doškolovací kurz pro instruktory a učitele svařování)

Periodické doškolení nutné pro výkon funkce instruktora (učitele) svařování ve svářečské škole. Platnost certifikátu: 3roky