O nás_archiv

Svářečská škola s tradicí již od roku 1925.

ŠKOLA WELDING s. r. o. je pokračovatelem společnosti ŠKODA WELDING a patří mezi přední instituce v České republice zajišťující komplexní služby v oblasti školení svářečů, vzdělávání svářečů a zkoušek svářečského personálu, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

Svářečská škola, která patří mezi členy sdružení Česká svářečská společnost ANB a členy Hospodářské komory České republiky, oslavila již 95 let od svého založení a dnes je největší institucí svého druhu v České republice co do počtu vychovávaných svářečů i školených technologií. V nově vybavených učebnách realizujeme přípravu a zkoušky svářečů a vyššího personálu svařování.

Svařování je rozšířeno prakticky v celém spektru strojírenské výroby a v mnoha firmách zaujímá dominantní postavení. Problematika svařování je fenomén, který prochází celým průřezem výrobní organizace a je nutné ho chápat jako komplexní problém, na jehož řešení se musí podílet prakticky všichni pracovníci organizace.

Pracovníci ve svařování jsou jedni z mála, u kterých žádá zákazník dokladování úrovně a platnosti jejich kvalifikace, a tím je dána i nutnost jejich periodického doškolování a přezkušování. Tato skutečnost vyžaduje, aby dodavatel vytvořil a udržoval postupy ke zjišťování potřeb přípravy pracovníků, jejichž činnost má vliv na jakost. Způsobilost pracovníků, kteří jsou pověřeni plnit specifické úkoly, musí být přiznána podle požadavků na základě příslušného vzdělání, přípravy a zkušenosti.

 

Nabízíme Vám odborné vyškolení svářečů, páječů a operátorů ve všech metodách dle normy ČSN 05 0705; ČSN EN 287-6; ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5; ČSN EN ISO 13585; ČSN EN ISO 14732. 

Zajišťujeme přípravu a periodické přezkušování svářečů v sídle firmy, které je  umístěno ve vědecko- technickém parku v Dobřanech. Moderní vybavení, hygienické prostředí a instruktoři s velkou praxí jsou zárukou, že školení svářečů probíhají na vysoké úrovni.

Výukové středisko ATB 04

ŠKOLA WELDING s. r. o. má statut výukového střediska (ATB) pro vzdělávání svářečských odborníků, kteří po absolvování školení svářečů a úspěšném složení zkoušky před nezávislou zkušební komisí obdrží diplom Mezinárodního svářečského inženýra, Mezinárodního svářečského technologa a Mezinárodního svářečského specialisty. Pořádáme doškolovací kurzy pro instruktory svařování, odborné semináře a školení.

Mezinárodní audit od EWF/EOTC, prováděný hlavním auditorem této organizace, proběhl v národní certifikační instituci CWS ANB. Jeho součástí byl i audit výukového střediska ve ŠKOLA WELDING s. r. o. Závěrečné hodnocení bylo velmi příznivé a po projednání v komisích EWF (Evropská svářečská federace) byla schválena akreditace a autorizace CWS ANB a tím i statut výukového střediska ŠKOLA WELDING.

Kvalitní personál je jedním z hlavních pilířů pro dosažení vysoké technické úrovně a kvality výrobku. Proto je nutné z pohledu firem mít takový systém vzdělávání pracovníků, který zaručuje vysokou úroveň jejich znalostí a dovedností.
Firmy získají lepší výchozí podmínky při jednání se zákazníky, především zahraničními.

 

Inspekční orgán č. 4028

akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/ IEC 17020.

Kvalifikujeme postupy pájení BPQR a postupy svařování WPQR.

Zkušební organizaci č. 14

Jsme zkušební organizací, která realizuje zkoušky svářečů v systému CWS ANB (Česká svářečská společnost ANB).

Provádíme závěrečné zkoušky svářečů a operátorů podle norem.

Zkoušky provádíme ve svářečských školách nebo přímo ve firmách.

Vystavujeme svářečské průkazy, osvědčení, certifikáty ze zkoušek svářečů včetně jejich duplikátů.

Školící středisko NDT

Jsme školícím střediskem certifikačního orgánu TESYDO COP pro NDT pracovníky.

Příprava firem na certifikaci

Pomáháme se zavedením systému jakosti 3834, vč. kompletní přípravy zákazníka na certifikaci.

Na základě autorizace podle nařízení vlády č.26/2003 kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, Evropské direktivy 97/23/EC  a notifikace u EU v Bruselu, provádíme kvalifikaci postupů svařování WPQR na tlaková zařízení.