SEMINÁŘ

Last month July 2017 Next month
M T W T F S S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

ŠKOLA WELDING s.r.o. je pokračovatelem společnosti ŠKODA WELDING a patří mezi přední instituce v České republice zajišťující komplexní služby v oblasti školení svářečů, vzdělávání svářečů a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.  

Svářečská škola s tradicí již od roku 1925.

Svářečská škola, která patří mezi členy sdružení Česká svářečská společnost ANB a členy Hospodářské komory České republiky, v letošním roce slaví 90 let od svého založení a dnes je největší institucí svého druhu v České republice co do počtu vychovávaných svářečů i školených technologií. V nově vybavených učebných realizujeme také přípravu a zkoušky svářečů pro svařování plastů.

Zajišťuje přípravu a periodické přezkušování svářečů v novém moderním zařízení umístěném v bývalém areálu ŠKODA, a.s. v Plzni-Doudlevcích. Moderní vybavení, hygienické prostředí a instruktoři s velkou praxí jsou zárukou, že školení svářečů probíhá na vysoké úrovni.

 Nabízíme Vám odborné vyškolení svářečů, páječů a operátorů ve všech metodách dle normy ČSN 050705; ČSN EN 287-1,6; ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5; ČSN EN ISO 13585; ČSN EN ISO 14732. 

Více informací ke svářečským kurzům  získáte od  Jaromíra Brunáta


Výuka svářečských odborníků - výukové středisko ATB
ŠKOLA WELDING má statut výukového střediska (ATB) pro vzdělávání svářečských odborníků, kteří po absolvování školení svářečů a úspěšném složení zkoušky před nezávislou zkušební komisí obdrží diplom Mezinárodního svářečského inženýra, Mezinárodního svářečského technologa a Mezinárodního svářečského specialisty.Pořádáme doškolovací kurzy pro Instruktory svařování, odborné semináře a školení.
 
Mezinárodní audit od EWF/EOTC, prováděný hlavním auditorem této organizace, proběhl na národní certifikační instituci CWS ANB. Jeho součástí byl i audit výukového střediska ve ŠKOLA WELDING. Závěrečné hodnocení bylo velmi příznivé a po projednání v komisích EWF (Evropská svářečská federace) byla schválena akreditace a autorizace CWS ANB a tím i statut výukového střediska ŠKODA WELDING. 
 
Svařování je rozšířeno prakticky v celém spektru strojírenské výroby a v mnoha firmách zaujímá dominantní postavení. Problematika svařování je fenomén, který prochází celým průřezem výrobní organizace a je nutné ho chápat jako komplexní problém, na jehož řešení se musí podílet prakticky všichni pracovníci organizace.
 
Pracovníci ve svařování jsou jedni z mála, u kterých žádá zákazník dokladování úrovně a platnosti jejich kvalifikace a tím je dána i nutnost jejich periodického doškolování a přezkušování. Tato skutečnost vyžaduje, aby dodavatel vytvořil a udržoval postupy ke zjišťování potřeb přípravy pracovníků, jejichž činnost má vliv na jakost. Způsobilost pracovníků, kteří jsou pověřeni plnit specifické úkoly, musí být přiznána podle požadavků na základě příslušného vzdělání, přípravy a zkušenosti.
 
Kvalitní personál je jedním z hlavních pilířů pro dosažení vysoké technické úrovně a kvality výrobku. Proto je nutné z pohledu firem mít takový systém vzdělávání pracovníků, který zaručuje vysokou úroveň jejich znalostí a dovedností.
Firmy získají lepší výchozí podmínky při jednání se zákazníky, především zahraničními.
Více informací ke kurzům vyššího svářečského personálu získáte od Ing. Martiny Kotové

 


Zkušební organizace - vlastníme Zkušební organizaci č.14.

Realizuje zkoušky svářečů v systému CWS ANB (Česká svářečská společnost ANB).

Provádíme závěrečné zkoušky svářečů a operátorů podle norem. 

 

Zkoušky provádíme ve svářečských školách v systému CWS ANB nebo přímo ve firmách

Vystavujeme svářečské průkazy, osvědčení, certifikáty ze zkoušek svářečů včetně jejich duplikátů.

Více informací ke službám zkušební organizace získáte od Ing. Bohuslava Spinera