Vizuální kontrola svarů v souladu s ČSN EN ISO 17637 (zaškolení)

Vizuální kontrola svarů v souladu s ČSN EN ISO 17637 (zaškolení)

 Zaškolení pracovníků v oblasti kontroly VT, PT

 
Obsah školení
  • Všeobecná část – požadavky na jakost svařování, základní a přídavný materiál,  vybavení pracovišť pro kontrolu, WPS, WPQR,  vady ve svarech a jejich příčiny, klasifikace vad a stupně jakosti, značení svarů na výkresech, zpracování protokolů, metrologie a měřidla
  • Praktická cvičení – cvičení na zkušebních vzorcích, používání měřidel
  • Závěrečný test a praktické ověření znalostí

 

 
Výstup školení
  • Osvědčení o absolvování  kurzu

 

 

Cena
  • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT – 4 000 Kč + 21% DPH
  • celkem včetně zkoušky a certifikace pro PT – 4 200,- Kč + 21% DPH
  • celkem včetně zkoušky a certifikace pro VT+PT – 6 400,- Kč + 21% DPH

 

V případě účasti více uchazečů z jedné organizace, se cena každého uchazeče snižuje o 500,- Kč.

V ceně je zahrnuto školení, zkouška, vystavení certifikátu, osobního razítka a průkazu.